.........................................ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία στην Ελλάδα. Ελληνικός Πολιτισμός


«Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά», Ρήγας Φεραίος Βελενστινλής

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ. Το ταφικό μνημείο Κ3 στο Στάδιο, πριν, κατά και μετά την αναστήλωσή του


ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ. Το ταφικό μνημείο Κ3 στο Στάδιο, πριν, κατά και μετά την αναστήλωσή του, που ολοκληρώθηκε σήμερα. Η αμφίκοιλη κωνική στέγη του με το λίθινο αγγείο πάνω σε κορινθιακό κιονόκρανο στην κορφή είναι μοναδική για τον 3ο αι. π.Χ. τουλάχιστον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου