.........................................ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία στην Ελλάδα. Ελληνικός Πολιτισμός


«Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά», Ρήγας Φεραίος Βελενστινλής

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

"Τέσσαρας πύκτας από Νάσων”
Την ιστορική παρουσία των Νάσων, σαν αρκαδικού οικισμού, φαίνεται πως αγνόησαν οι μέχρι σήμερα γράψαντες για τα αρχαία αθλητικά θέματα, όπως αγνόησαν και τους τέσσερις «παίδας πύκτας από Νάσων»…
Είναι πασίγνωστοι οι Ολυμπιακοί Αθλητικοί Αγώνες, που ετελούντο στην Αρχαία Ολυμπία και όπου συναγωνιζόντουσαν οι Έλληνες, απ’ όποιο μέρος του τότε Κόσμου ερχόντουσαν εκεί.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 300 προ Χριστού και στο άθλημα «πυγμής παίδων» (πάλη και πυγμαχία παιδιών) νίκησε «ολυμπιακήν νίκην» ο νεαρός «Φίλιππος ο Αζάν ο εκ Πελλάνης».
Ο Ολυμπιονίκης αυτός ήταν «Αζάν» κατά την καταγωγή (δηλ. ‘Αρκάς, από την χώρα Αζανία, που τοποθετείται σήμερα στην περιοχή της βόρειας Γορτυνίας και των Καλαβρύτων ). Ο Φίλιππος ο Αζάν ήταν κάτοικος Πελλάνης (της λακωνικής βέβαια), και νικώντας έστησε τον ανδριάντα του, όπως είχε δικαίωμα, στην Ιερά Αλτη της Ολυμπίας. Κι’ έδωσε εντολή και του έγραψαν και μακρό επίγραμμα που το λάξευσαν κι’ εκείνο στη βάση του ανδριάντα (ή οποία μόνη σώθηκε στην Ολυμπία).
Το έργο εκτέλεσε ο περίφημος αρχαίος γλύπτης και ανδριαντοποιός Μύρων, γεγονός πού τονίζει την αξία, αλλά και τον πλούτο του Φίλιππου τού Αζάνα.
Από το ανευρεθέν επίγραμμα στη βάση του ανδριάντα του Φίλιππου, επισημαίνομε το τμήμα, που αναφέρει τους τέσσερις πύκτας από τις Νάσους, ήτοι: «τίμασον δέ Φίλιππον, ός ενθάδε τους από Νάσων τέσσαρας ενθεία παίδας sκλινε μάχα…
Δηλαδή: «Τίμησε δε τον Φίλιππον, ο οποίος εδώ (δηλ. στην ‘Ολυμπία) νίκησε σε τίμια αναμέτρηση τους τέσσερις παίδες τους (καταγόμενους) από τις Νάσους…».
Αν οι νέοι καταγόταν από τα… νησιά ο γλύπτης θα καθόριζε από ποια «νησιά» (του Αιγαίου, ή του Ιονίου ή του Αρχιπελάγους κλπ.) ήταν οι παίδες πυγμάχοι.
Πιστεύομε, λοιπόν, ότι ο επιγραμματοποιός δεν έβαλε καμιά διευκρίνηση, γράφοντας μόνον «ΑΠΟ ΝΑΣΩΝ» επειδή ακριβώς εννοούσε «από Νάσων» (με Ν κεφαλαίο, εφ’ όσον πρόκειται για τοπωνύμιο), δηλαδή από των γνωστών «Νάσων» της Ορχομένιας Χώρας.

__________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου